Проекти

2018

Научете повече за предстоящите лагери „Горско лятно приключение“ – 2018 г.

2017

Горско лятно приключение 2017

Летен палатков лагер ЗЖХУИ

Вълшебна Коледа за деца, лишени от родителска грижа

Посещение на концерт на В. Маринов с ЗЖХУИ-гр.Стара Загора

Посещение на концерт на Лили Иванова с ЗЖХУИ-гр.Стара Загора

Лекция за личностно развитие