Горско лятно приключение 2017

Горско лятно приключение е 7 дневен лагер на палатки за деца от 8 до 18 години, който се проведе на 14 км. от гр.Стара Загора, от двете страни на река Сазлийка в местността „При Воденицата“ /с.Кирилово/.

Основния проблем, които имаше за цел да реши лагерът е възстановяване на липсващата връзка на учениците с природата. Заниманията организирани по време на лагера бяха насочени към практическо приложение на научениците в училище знания и умения в решаването на реални проблеми в природата и ежедневието.

Седемдневната програма на децата от лагера включваше модулите: физически упражнения/йога, оцеляване и ориентиране, медицинска подготовка, противопожарна безопасност, биология, английски език, забавна математика, БЕЛ, личностно развитие, арт и рефлексии за преживяванията през деня. Всяка вечер децата имаха вечерни забави около огъня. Изучаваната материя във всички модули са съобразно държавния образователен стандарт за съответния предмет.